The Super Taliyah - Guitars Cadillacs

Skära med laser

När det kommer till att skära med laser så kanske man inte riktigt är så insatt. Det handlar specifikt om att få till en laserskärning som fungerar i alla lägen som som fungerar i många olika material. Detta med att skära med laser är som sagt något nytt och kanske kan man se till att arbeta med en sådan laser under korta ögonblick då denna laser är mycket stark och farlig ifall den används på andra sätt. Så varför inte se till att göra det på bästa möjliga sätt och därigenom också instruera sig för det bättre så att man vet mer.